نشست بررسی تحولات افغانستان در خبرگزاری مهر برگزار شد