بررسی وضعیت اقتصادی کشور در جلسه غیرعلنی مجلس

مجلس

در این جلسه ارسلان فتحی پور،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش وضعیت اقتصادی و نرخ تورم را ارائه کرد.

مجلس شورای اسلامی،صبح امروز (یکشنبه) جلسه غیر علنی تشکیل داد.
به گزارش ایلنا، مجلس در جلسه ای غیرعلنی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخت. در این جلسه ارسلان فتحی پور،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش وضعیت اقتصادی و نرخ تورم را ارائه کرد.

کد N519724