انتقاد روزنامه جوان از رسانه های اصلاح طلب

روزنامه جوان نوشت:

تعدادي از روزنامه‌هاي موسوم به زنجيره‌اي كه پنج‌شنبه گذشته با ذوق‌زدگي ديدار كامرون و روحاني را در قالب تيتر يك و تصوير اول خود برجسته‌سازي كردند، در هفته جاري با سكوت مقابل گستاخي‌هاي كامرون، مطالبه پاسخ به وي را تضعيف دولت دانستند و رسانه‌هايي را كه چنين رويكردي را دنبال كرده‌اند به افراطي بودن متهم كردند.
چنين رويكردي از سوي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به خوبي نشانگر آن است كه متأسفانه آنچه كمتر در هدف‌گذاري اين رسانه‌ها در اولويت‌ قرار دارد، توجه به منافع ملي و عزت و شأن ملت ايران است و همان‌هايي كه در دوره‌هاي قبل خود را نگران بي‌اعتبار شدن جايگاه ايران و ايراني مي‌دانستند، اينك به راحتي منافع جناحي و گروهي خود را بر منافع ملت ايران ترجيح مي‌دهند.

 

17302

کد N519657