اصابت خمپاره به نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در صنعا

آفریقا و خاورمیانه

05/07/1393 20:36

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز از شلیک یک گلوله خمپاره به  خودروی حراست سفارت آمریکا در صنعا خبر داد.

این درحالی است که منابع وابسته به انصار الله از امضای الحاقیه امنیتی توافقنامه صلح و شراکت برای حل بحران در یمن خبر داده بودند.