فلاحت پیشه:بازگشت از یک توافق 70درصدی استثناست/آمریکایی ها دغدغه خروج از بن بست دارند

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است که مشی آمریکایی ها در مسئله هسته ای ایران تغییر کرده است

حشمت الله فلاحت پيشه نماينده پيشين مجلس و کارشناس مسايل سياسي در گفت و گو با خبر آنلاين درباره امکان بازگشت شرايط پيش از توافق ژنو گفت: اعتقاد من اين است که بر اساس تجربيات ديپلماتيک بين المللي که وجود دارد بعيد است که وقتي طرفين يک مذاکره يک توافق 70 درصدي دارند به پيش از آن توافق بازگردند. درحقيقت بازگشت به شرايط پيش از توافق ژنو يک استثنا خواهد بود. در مسئله هسته اي ايران نيز همين گونه است به خصوص کهاين موضوع  به قدري حساس است که کل نشست هاي سازمان ملل را تحت الشعاع قرار داده است. طرفين حساسيت هاي خاصي را دارند. دولت آقاي روحاني اين اراده را دارد که به نتيجه برسد. از سوي ديگر در دولت اوباما هم اکثر سياست هاي 16 بندي او با شکست مواجه شده است و بسيار اصرار دارد در مذاکرات به نتيجه برسند.

وي در ادامه افزود: بايد اميد داشت که مذاکرات به نتيجه برسد. به خصوص که به صورت کم سابقه اي آمريکايي ها يک مشي جديدي را اتخاذ کرده اند. تا پيش از اين و از بعد از جنگ صدر همواره اينگونه بوده است که آمريکايي ها ضرب الاجل مشخص مي کردند و ديگران را وادار مي کردند که با اين مشي کنار بيايند اما درباره ايران راهکارهاي عملياتي براي برون رفت از بن بست ارائه مي دهد.

فلاحت پيشه همچنين گفت: براي آن دسته از تحليل گران ايراني نگاه جمعي صفر يعني همه يا هيچ دارند مي گويم که بايد نوع رفتار آمريکايي ها در غالب کليت رفتارشان ديد.  تاکنون اين بوده تنها خط قرمز موضوعي و ضرب الاجل زماني تعيين مي کردند اما در مورد ايران در طول دوره جديد مذاکرات دو طرح براي خروج از بن بست دادند.طرح اول که طرح برک اوت بود و طرح جديد آن ها بحث پذيرش 4500 دستگاه سانتريفيوژ ايراني است. اين نشان دهنده آن است که آمريکايي ها دغدغه خروج از بن بست دارند. البته هيچکدام از اين دو طرح قابل قبول نيست و به رغم همه شيطنت هاي موجود، ايراني ها اقتدارشان را حفظ کردند.

وي درباره احتمال به نتيجه رسيدن مذاکرات تا پيش از موعد مقرر گفت: شايد عملا تمديد قرارداد براي سياست خارجي دو کشور سودي نداشته باشد. زماني که اجلاس مجمع عمومي پايان يابد و اوباما به کاخ سفيد بازگردند وارد انتخابات مياندوره اي مي شوند و عملا نمي توانند از ايران به عنوان يک برگ برنده استفاده کنند بلکه حتي ممکن است يک چکش انتخاباتي بشود.

2929

 

 

کد N519193