بررسی شاخص‌های نظارت بر عملکرد چشم‌انداز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سایر حوزه ها

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص‌های نظارت بر عملکرد چشم‌انداز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، صبح امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، تعدادی از طرح‌ها و لوایح که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی مورد سنجش قرار گرفت و نظر کمیسیون در این موارد مشخص شد.

همچنین در این جلسه، شاخص‌های نظارت بر عملکرد چشم‌انداز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.