در گفتگو با مهر مطرح شد:

کامرون سخنرانی مورد نظر رئیس جمهور آمریکا را قرائت کرد/رهبری مقاومت در منطقه انگلیس را خشمگین کرد

مجلس

احمد بخشایشی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کامرون در سازمان ملل نطق مورد نظر امریکا را قرائت کرد گفت: رهبری مقاومت در منطقه و عدم صدور مجوز بازگشایی سفارت انگلیس از انگیزه های مهم سخنرانی ساختار شکنانه کامرون بود.

احمد بخشایشی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با انتقاد از مواضع نخست وزیر انگلیس عیله ایران در سازمان ملل گفت: نطق کامرون از قبل تنظیم شده بود و در واقع نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل نطق مورد نظر آمریکار ا قرائت کرد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع در نطق سازمان ملل کامرون به کمک رئیس جمهور آمریکا آمد.

وی با اشاره به دیدار کامرون با روحانی پیش از سخنرانی نخست وزیر انگلیس گفت: این دیدار بسیار محترمانه برگزار شد شاید اگر این دیدار برای بعد از سخنرانی نخست وزیر انگلیس برنامه ریزی شده بود هیچ گاه برگزار نمی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: این سخنرانی ساختار شکنانه ناشی از زیاده طلبی ها و خوی اربابی انگلیس در خاورمیانه است.

بخشایش گفت: انگلیس از این ناراحت است که ایران اجازه نمی دهد سفارتش در ایران باز شود و پرداخت هرگونه خسارتی به انگلیس را قبول نمی کند.

وی ادامه داد: انگلیس از رهبری مقاومت در منطقه توسط ایران نگران و ناراحت است و ناراحتی خود را ایگونه بیان کرده است.