عربستان به عضویت شورای حکام درآمد

سیاسی

در پنجاه و هشتمین نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین عربستان به مدت دو سال به عضویت شورای حکام در آمد.

عربستان سعودی به عضویت شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری واس، در پنجاه و هشتمین نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، عربستان به مدت دو سال به عضویت شورای حکام در آمد.

 ۱۲۲ كشور از جمله پنج کشور بزرگ هسته‌ای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.

کد N518933