فرصت تازه برای احیای اقتصادی اروپا

سیاسی

عقد قرارداد بازرگانی آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا می تواند فرصتی جدید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی اروپا بشمار آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، نخست وزیر کانادا و نماینده ای از اتحادیه اروپا روز گذشته قرارداد موقت چند میلیارد دلاری در خصوص بازرگانی آزاد به امضا رساندند.

این قرارداد که به میزبانی کانادا امضا شده می تواند تجارت دوجانبه اوتاوا و اتحادیه اروپا را تا 20 درصد افزایش داده و رقم آن را به 26 میلیارد یورو برساند.

نخست وزیر کانادا با اشاره به اهمیت عقد این قرارداد خاطر نشان کرد: امضای این توافق نامه هویت جدیدی به اقتصاد اروپا می بخشد.

مدیریت اتحادیه اروپا آنرا فرصتی برای احیای اقتصاد اروپا می بیند.

[div id='articleTranscript']

"هرمان ون رامپوی " رئیس شورای اروپا با ابیان اینکه این معاهده بازرگانی فرصتی جدید برای احیای اقتصاد اروپا است، گفت: این قرارداد برای ترغیب بازرگانی و سرمایه گذاری، و نیز منافع عمده طرفین است.