رئیس جمهوری چک :

غرب به تحریم روسیه پایان دهد

سیاسی

رئیس جمهوری چک در سخنانی خواستار پایان دادن به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ،"میلوس زمان" رئیس جمهوری در  سخنرانی خود در کنفرانس گفتگوهای تمدن ها در یونان همچنین اظهار داشت : روسیه و غرب باید مشترکا علیه تروریست های داعش مبارزه کنند.

وی در ادامه گفته های خود تصریح کرد : اعمال تحریم ها  علیه روسیه سبب بدتر شدن اوضاع  و تشدید رفتار در مواضع می شود.

رئیس جمهوری چک با بیان این مطلب به جای گفتگو میان روسیه و اتحادیه اروپا سکوت حکمفرما شده است، گفت : اکنون زمان آن فرا رسیده تا سیاستمدارن غرب و روسیه با یکدیگر متحد بوده و بیش از پیش همکاری داشته باشند .  

وی افزود: بحران اوکراین سخت است، اما در مقایسه با چالش تروریست های گروه داعش که همانند یک غده سرطانی است، مانند یک سرماخوردگی ساده است.

با افزایش تنش ها بین روسیه و غرب بر سر اوکراین فشارهای همه جانبه غربی ها علیه روسیه تشدید شده است و در مقابل روسیه نیز غرب را تهدید به اقدامات متقابل می کند.