ابراهیمیان در نشست خبری:

برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست

دولت

سخنگوی شورای نگهبان گفت: برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان امروز ظهر در نشست خبری خود با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور مبنی‌بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه شماره 78901 مورخ 93.3.29 گفت: پیشنهاد وزارت کشور نیز در جلسه مورخ  1393.7.2 در شورای نگهبان مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمتر از چهار پنجم مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه تفت، میبد و نهاوند از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.

این خبر در حال تکمیل شدن است.