نماینده جدید سازمان ملل در افغانستان انتخاب شد

آسیا اقیانوسیه

سازمان ملل از انتصاب نیکلاس هیسم به عنوان نماینده ویژه این سازمان در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بخدی، سازمان ملل اعلام کرد که نیکلاس هیسم به عنوان نماینده ویژه این سازمان در افغانستان انتخاب شده است.

دفتر سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) اعلام کرد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیکلاس هیسم را به عنوان نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان انتخاب کرده است.

نیکلاس هیسم که تجربه کافی را در پروسه صلح دارد، قرار است در ماههای آتی جایگزین یان کوبیش ریاست هیئت معاونت سازمان ملل متحد شود.