در اعلامیه وزرای گروه 77 و چین مطرح شد؛

محکومیت اعمال تحریمهای غیرقانونی یک‌جانبه علیه ایران 

سیاست خارجی

وزرای امور خارجه گروه 77 و چین در این اعلامیه برای اولین بار، به صراحت اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،بیست و هشتمین نشست وزرای امور خارجه گروه 77 و چین، روز جمعه در حاشیه شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل شد. در انتهای این نشست که به ریاست خوزه آنتونیو زامورا گوتیرز، وزیر محیط زیست دولت بولیوی، به عنوان رئیس سال 2014 این گروه، برگزار شد، اعلامیه وزرای گروه 77 و چین با اجماع و حمایت عمومی به تصویب رسید.

اعلامیه مصوب گروه 77 و چین، به عنوان بزرگترین گروهبندی موجود در سازمان ملل متحد با 133 کشور عضو، شامل 89 بند در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد.

در بندهای 47 و 50 این اعلامیه که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید وزرای امور خارجه هرگونه اعمال قوانین و مقررات فرامرزی و اقدامات یکجانبه اجباری به هر شکل، اعم از تحریم های یکجانبه را علیه کشورهای در حال توسعه قویا رد کردند و بر لزوم رفع سریع همه آنها تأکید داشتند.

وزرای امور خارجه گروه 77 و چین همچنین در این اعلامیه برای اولین بار، به صراحت اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول دانستند.

در این رابطه، گروه 77 و چین اعلام داشت که این تحریم ها تأثیر منفی بر توسعه و شکوفایی مردم ایران دارد و خواهان برداشتن سریع این تحریم ها گردید.

در این اعلامیه همچنین آمده است که این نوع اقدامات نه تنها موجب تضعیف قواعد مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می گردد، بلکه تا حد بسیار زیادی بر آزادی تجارت و سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد. براین اساس، وزرای گروه 77 و چین از جامعه بین المللی خواستند تا فورا اقدامات مؤثری را برای توقف استفاده از این تحریم های اقتصادی اجباری یک جانبه علیه کشورهای درحال توسعه اتخاذ نمایند.

لازم به ذکر است که در این اعلامیه، که هر ساله در انتهای نشست وزرای امور خارجه این گروه در حاشیه نشست مجمع عمومی صادر می شود، بندهای جداگانه ای نیز در محکومیت اعمال تحریم علیه کوبا و سودان نیز آمده است. این اعلامیه همچنین به مباحث مهمی نظیر اهداف توسعه هزاره، اهداف توسعه پایدار، دستور کار توسعه بعد از 2015، ، همکاریهای جنوب-جنوب، فقرزدایی، کنفرانس سوم تأمین مالی برای توسعه، نیازها و درخواستهای کشورهای در حال توسعه، تعهدات و الزامات کشورهای توسعه یافته، اصلاح ساختار اقتصادی و مالی بین المللی، اصلاح و احیای ساختار سازمان ملل متحد، کمکهای توسعه ای، محیط زیست و تغییرات آب و هوا، وضعیت اسفناک مردم سرزمینهای اشغال شده فلسطین، اوضاع اقتصادی کرانه باختری، وضعیت سرزمینی مرتبط با جزایر مالویناس، و ... می پردازد.