نمودار مقایسه ای تحلیل اظهارات رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

حسن روحانی, مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

نطق رئیس جمهور در سازمان ملل خیلی زود با واکنش های مثبت در داخل کشور مواجه شد.

محمود عزیزی: آن چنان که حجت الاسلام صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با تشکر از رئیس جمهور گفت که این سفر رفتار نامناسب غرب را افشا و همچنین پیام مقاومت ملت ایران را منعکس کرد. اینجا را ببینید.حسن روحانی نشان داد به خوبی دیپلماسی بین الملل را می شناسد و متناسب با شرایط زمانی سخنان خود را مطرح می کند. در سخنرانی امسال روحانی، علاوه بر موضوع خشونت و افراط گرایی،بیش از سال قبل به طرح دیدگاه ایران درباره پرونده هسته ای پرداخت.  این  میزان از 18 درصد در سال 92 به 26 درصد در سال 93 رسید.علت کاهش موضوع خشونت و افراط گرایی در این سخنان را هم باید به شرایط زمانی ارتباط داد. در شرایطی که در سال 92  جنگ در سوریه در اوج خود بود، روحانی در سخنان خود شعار جهان عاری از خشونت را طرح کرد تا یک گفتمان تازه از سوی ایران به فضای بین الملل پیشنهاد شوددر سال 93 و در شرایطی که خطر گروهک تروریستی داعش بیشتر شده است،روحانی اغلب وقت خود را به این موضوع اختصاص داد و فلسفه سیاست خارجی ایران را در این زمینه تشریح کرد.روحانی در سال 93 یک چهره «عقلانی تر» از ایران را تصویر کرد. چهره ای که در سال 92 «هیجان سیاسی» در آن غالب تر بود و موجب برخی واکنش های منفی در داخل کشور شد. روحانی در سال 93 هم سیاست های مورد علاقه دولت را طرح کرد و هم منتقدان داخلی را به تحسین رفتارش واداشت.


برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر اینجا را ببینید. 

برای دیدن تصویر درابعاد بزرگتر اینجا را ببینید.
کد N517764