امیر قطر:

اجازه اقدام اخوان المسلمین علیه هیچ کشوری را نمی دهیم/ ادامه حمایتهای قطر از اخوان المسلمین

آفریقا و خاورمیانه

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با بیان اینکه برخی از اعضای اخوان المسلمین در قطر حضور دارند اعلام کرد که طبق قوانین این کشور اخوان الملسلمین حق ندارند علیه سیاستهای هیچ کشوری قدمی بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "شیخ تمیم بن حمد آل ثانی|" امیر قطر در گفتگو با شبکه سی ان ان اعلام کرد که قطر همچنان پذیرای برخی از اعضای اخوان المسلمین است.

با این حال وی تاکید کر که طبق قوانین قطر، دوحه به هیچ گروهی اجازه نخواهد داد که علیه یک کشور عربی دیگر سیاستهایی را اتخاذ کند.

وی همچنین خاطر نشان شد که قطر همچنان از دولت اخوان المسلمین و هر دولتی که پس از سرنگونی دولت حسنی مبارک روی کار آمده است حمایت می کند.

تمیم افزد: آن دسته از اعضای اخوان المسلمین که هم اکنون در داخل قطر به سر می برند قوانین این کشور را می دانند و تا زمانی که در این کشور زندگی می کنند، امکان ندارد که سیاستی را علیه دولت و کشوری عربی اتخاذ کنند.

وی همچنین حمایت قطر از تروریستها را تکذیب و اعلام کرد که دوحه از جنگ علیه داعش حمایت می کند.

 این درحالی است که طبق اظهارات منابع رسمی عراقی قطر یکی از حامیان اصلی تروریسم در منطقه محسوب می شود.