دستور کار مجلس در هفته آینده اعلام شد

قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از هدفمندی

مجلس

در جلسات علنی این هفته مجلس وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سؤال قاضی‌پور نماینده ارومیه، در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جلسات علنی این هفته خود قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسات علنی این هفته خود ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه‌ دور پنجم بانک توسعه اسلامی، چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت‌های انضباطی نیروهای مسلح، تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس در هفته آینده به آن‌ها رسیدگی می‌کنند.
همچنین طرح‌های اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نجات و احیای دریاچه و تالاب‌های کشور، حمایت از صنعت برق، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اصلاح بند ج ماده 178 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، اصلاح بند ز ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها، اصلاح تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح جرم سیاسی و الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور نیز از جمله دستورهایی است که نمایندگان مجلس آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهند داد.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی طرح‌های اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، الحاق یک بند به ماده 524 قانون آیین‌ دادرسی مدنی، الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس خواهند پرداخت.
در جلسات علنی این هفته مجلس وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سؤال قاضی‌پور نماینده ارومیه، در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.
همچنین انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی و نیز انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها (موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب) از دیگر دستورهای کاری نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده خواهد بود.

کد N517528