جماعت اهل سنت عراق:

داعش ساخته اسرائیل و آمریکاست

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای جماعت علمای اهل تسنن عراق گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را ساخته رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمد امین عضو جماعت علمای اهل سنت عراق گفت: داعش ساخته اسرائیل و آمریکا برای ضربه زدن به قلب اسلام و جمجمه عرب یعنی عراق است. کسانی که با آنها همسویی می کنند حامل افکار آنهاست هستند و ارتباطی با اهل تسنن ندارند.

وی اخبار مربوط به حمله به اهل تسنن در جماعت علمای عراق در بصره را کذب و افترا توصیف کرد.

از سوی دیگر حازم الاعرجی تاکید کرد: داعش میان سنی و شیعه تفاوتی قائل نمی شود و هدف آن کشتن همه عراقی هاست و همه باید در برابر دشمن مشترک متحد عمل کنند.