سخنگوی وزارت خارجه: سخنرانی کامرون نشان‌دهنده تداوم دیدگاه خود محورانه انگلستان است

نسیم نوشت:

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به سخنان روز گذشته نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: باعث تاسف است دولتی که جهان را به شر داعش مبتلا ساخته به خود اجازه قضاوت نابجا درباره ما را می‌دهد.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان روز گذشته دیوید کامرون اظهار داشت: سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی ملل متحد نشان‌دهنده تداوم دیدگاه خودمحورانه دولتی است که سابقه نابسامانی در منطقه ما دارد و بسیاری از مشکلات این منطقه به دلیل سیاست‌های نادرست آن دولت است.

وی افزود باعث تاسف است که دولتی که با اقدامات و حمایت‌های خود از تروریست‌ها، منطقه ما و جهان را به شر داعش مبتلا ساخته است به خود اجازه می‌دهد که در باره کشوری که همواره در مبارزه با این پدیده شوم پیشقدم بوده است، قضاوت نابجا بنماید.

 

45503

کد N516600