واکنش افخم نسبت به سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در مجمع عمومی ملل

سیاست خارجی

باعث تاسف است که دولتی که با اقدامات و حمایت‌های خود از تروریست‌ها، منطقه ما و جهان را به شر داعش مبتلا ساخته است به خود اجازه می‌دهد که درباره کشوری که همواره در مبارزه با این پدیده شوم پیشقدم بوده است، قضاوت نابجا بنماید.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در مجمع عمومی ملل متحد واکنش نشان داد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در واکنش به سخنان روز گذشته دیوید کامرون گفت: سخنرانی نخست‌وزیر انگلیس در مجمع عمومی ملل متحد نشاندهنده تداوم دیدگاه خودمحورانه دولتی است که سابقه نابسامانی در منطقه ما دارد و بسیاری از مشکلات این منطقه به دلیل سیاست‌های نادرست آن دولت است.

وی افزود: باعث تاسف است که دولتی که با اقدامات و حمایت‌های خود از تروریست‌ها، منطقه ما و جهان را به شر داعش مبتلا ساخته است به خود اجازه می‌دهد که درباره کشوری که همواره در مبارزه با این پدیده شوم پیشقدم بوده است، قضاوت نابجا بنماید.

کد N516430