کامرون خواستار بررسی مداخله نظامی در عراق شد

آمریکا اروپا

نخست وزیر انگلیس از پارلمان این کشور خواست حملات هوایی علیه داعش را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون،نخست وزیر انگلیس از پارلمان این کشور خواست مبارزه با داعش در عراق را بررسی کند.

همچنین دیوید کامرون امروز مدعی شد که علت مداخله هوایی انگلیس در عراق علیه داعش، درخواست دولت عراق بوده است.

هر گونه اقدام نظامی انگلیس در عراق و سوریه علیه داعش باید با مجوز پارلمان این کشور صورت گیرد.

دولت انگلیس قصد دارد در حملات هوایی علیه داعش به آمریکا و فرانسه بپیوندد و همچنین در آموزش و تسلیح نیروهای عراق نیز مشارکت خواهد کرد.