اشک تمساح امیر قطر برای کودکان غزه/اسرائیل کودکان شیرخواره را در آغوش مادرانشان کشته است

آفریقا و خاورمیانه

امیر قطر در سخنانی با اشاره به وضعیت خطرناک خاورمیانه به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتن کودکان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت: صلح و امنیت بین المللی با اجرای قطعنامه های مشروع بین المللی و احترام به اصول انسانی و حق ملتها محقق می شود.

وی افزود: خاورمیانه وضع بسیار خطرناکی دارد. اسرائیل همچنان به شهرک سازی که اشغال را تثبیت می کند ادامه می دهد.اسرائیل علیه ملت فلسطین دست به کشتار زده است، کودکان شیرخوار در آغوش مادرانشان کشته و دست به کشتار جمعی در غزه زده است.پایداری ملت فلسطین در غزه در برابر اشغالگران را ارج می نهم. اسرائیل باید بداند که رو به زوال است و تجاوز اخیر به غزه  و جنایات ضد بشری و زورگویی این رژیم ملت فلسطین را به زانو در نمی آورد.

امیر قطر تاکید کرد: جامعه بین المللی خواسته های ملت را برآورده می کند و آزادی فلسطین آخرین قضیه استعماری باقی است و عناد ورزی اسرائیل توسل ما به سازمان ملل را ضروری می کند و شورای امنیت به مسئولیت شرعی و بین المللی خود باید عمل کند.