ابوطالبی در توئیتر:

از دستاوردهای مهم سفر امسال روحانی به نیویورک، تحول در روابط تهران- لندن است

دولت

گر امسال دکتر روحانی در نیویورک با نخست وزیر انگلیس دیدار کند، حامیان استقلال اسکاتلند اعتراض خواهند کرد. سال گذشته نخست وزیری انگلیس اعلام کرد که کامرون در تماس تلفنی با روحانی بر روی این مسئله که در مذاکرات اخیر پیشرفت مهمی رخ داده توافق نظر داشتند و اینک پس از آن مکالمه تلفنی سال گذشته، دکتر روحانی ودیوید کامرون در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به دیدار رییس جمهور کشورمان با نخست وزیر انگلستان پس از چند، دهه این دیدار را زمینه ساز تغییرات اساسی در روابط اروپا و ایران دانست و گفت: این دیدار مذاکرات هسته ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطابی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه توییتر خود نوشت: اوائل شهریور درهمین جا نوشتم روحانی در موضوع آمریکا گفت که برای دیداربا اوباما برنامه ای ندارم. آمریکا در مذاکرات هسته ای مشکل اصلی ما است. آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی نیست و در آخر این که آمریکا در اعمال تحریم های غیرقانونی و خلاف حقوق بشر به ملت ایران ظلم می کند. این محورها نشان داد که در زمینه روابط دوجانبه، هسته ای، منطقه ای، بین المللی، تلاش های دوطرف برای اعتمادسازی چندان موفق نبوده و هنوز راه درازی در پیش است.

وی ادامه داد: این چهار محور نشان داد که برای اعتمادسازی باید گام های دیگری را هم برداشت و از اروپا تا روسیه و چین را به گونه‌ای جدی تر مدنظر قرار داد.

ابوطالبی با اشاره به این مطلب که قبلا گفته بودم که روحانی سکان هدایت دیپلماسی را در دریای طوفانی در دست دارد و از این رو باید گاهی تند براند و زمانی کند تا کشتی از این امواج سهمگین عبور کند افزود: درجایی که هدایت رهبری و سکان‌داری رئیس‌جمهور و حمایت ملت وجود دارد، نه مذاکره با آمریکا باید عده‌ای را دلواپس کند و نه پرخاش به آمریکا کسی را دلاور.

وی اضافه کرد: در این یک سال و اندی، برخی دوستان که من احترام فراوانی برایشان قائل هستم در سه حوزه احساس نگرانی می کنند آمریکا، روسیه، اروپا.

معاون سیاسی رئیس جمهور درباره روابط با اروپا اظهارکرد: اگر امسال دکتر روحانی در نیویورک با نخست وزیر انگلیس دیدار کند، حامیان استقلال اسکاتلند اعتراض خواهند کرد. سال گذشته نخست وزیری انگلیس اعلام کرد که کامرون در تماس تلفنی با روحانی بر روی این مسئله که در مذاکرات اخیر پیشرفت مهمی رخ داده توافق نظر داشتند و اینک پس از آن مکالمه تلفنی سال گذشته، دکتر روحانی ودیوید کامرون در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند.

ابوطالبی گفت: دیدار رییس جمهور ایران و نخست وزیر انگلستان، پس از چند دهه، در روابط اروپا و ایران تغییرات اساسی ایجاد و مذاکرات هسته ای را تحت تاثیر قرارخواهد داد. از این رو از دستاوردهای مهم سفر امسال دکتر روحانی به نیویورک، تحول در روابط تهران- لندن و بحث هسته ای پس از دیدار سران ایران و انگلستان است.

وی در ادامه نوشت: دوستان گرامی، وقتی عده ای نگران دیدار با اوباما باشند، دیدار با کامرون دیگر محل نزاع آنان نخواهد بود؛ زیرا زمانی که گروهی تصور می کنند قصد داری گامی بلند برداری و دل نگران آن می شوند فرصت داری در این مسیر، گام های مدنظر را راحت تر تنظیم کنی.

ابوطالبی با اشاره به شعری از قاآنی مبنی بر این که "در گذر زین چار طبع و پنج حس، برشکن زین هفت شوی و چار زنگرچو دیگت هست جوشی دردرون، کف میار ازخام‌ طبعی در دهن، گفت: درایران، دیپلماسی بسیار پیچیده تر ازتصور بسیاری از دوستان است.

کد N516177