ابوطالبی: دیدار روحانی-کامرون تغییرات اساسی در روابط ایران و اروپا و مذاکرات هسته ای ایجاد می کند

حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر دیداررییس جمهورایران ونخست وزیرانگلستان را از دستاوردهای مهم سفر امسال روحانی به نیویورک دانست و نوشت این دیدار درروابط اروپا وایران تغییرات اساسی ایجادومذاکرات هسته ای راتحت تاثیرقرارخواهدداد

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در سازمان ملل متحد با بیان اینکه دیداررییس جمهورایران ونخست وزیرانگلستان، پس ازچند دهه، درروابط اروپا وایران تغییرات اساسی ایجاد ومذاکرات هسته ای راتحت تاثیرقرارخواهدداد نوشت: تحول درروابط تهران- لندن و تاثیر آن بر بحث هسته ای از دستاوردهای مهم سفر امسال دکترروحانی به نیویورک، است.

4949

کد N516167