در جلسه امروز هیات دولت:

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شد

دولت

هیئت دولت، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، نشست هیئت دولت روز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

اعضای دولت در این جلسه به بحث و تبادل نظر درباره مهم ترین مسائل روز کشور پرداختند.

دراین جلسه، کمیسیون لوایح گزارشی درباره «لایحه حمایت از مالکیت فکری» به هیات وزیران ارائه داد.

این لایحه مشتمل بر سه کتاب «مالکیت ادبی و هنری»، »حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی» و «مالکیت علمی» است.

اعضای هیئت وزیران در این جلسه صرفاً به بررسی کتاب اول این لایحه یعنی مالکیت ادبی و هنری پرداختند که شامل مسائل زیر بود:

- ارائه تعاریف قانونی مشخص از انواع آثار ادبی- هنری

- احصای آثار ادبی – هنری قابل حمایت

- تبیین انواع حقوق مورد حمایت اینگونه آثار و موارد استثنا

- تعیین مدت زمان حمایت از آثار متناسب با نوع آنها؛

- مقررات ناظر به نحوه واگذاری اینگونه حقوق؛

- پیش بینی انواع ضمانت اجراهای لازم برای نقض حقوق مورد حمایت؛

- نحوه ثبت آثار ادبی و هنری

این بخش از لایحه، پس از بحث و تبادل نظر از تصویب نهایی هیات وزیران گذشت.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای دولت رسید.

تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 1394-1393 از دیگر مصوبات هیات وزیران در این جلسه بود.