محاکمه ارتش در برنامه زنده تلویزیونی/ بی اطلاعی ایران از آرایش نظامی عراق پشت مرزهای غربی

شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی کارنامه سال اول ارتش در جنگ هشت ساله مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، «سطرهاي ناخوانده» عنوان برنامه ای بود كه نيمه شب گذشته از شبكه اول سيما پخش شد. اميرسرتيپ بازنشسته عبدالحسين مفيد در اين برنامه زنده تلويزيوني گفت: در سال اول جنگ، يك فانتوم نقش ارپي جي را بر عهده داشت. با امدن شهيد صياد شيرازي تغيير عمده اي در سيستم مديريت ایجاد و سپاه و ارتش به هم نزدیک شدند.
وی افزود: شهید صیاد شیرازی به گونه اي برخورد كرد كه سپاه ارتش را قبول كرد. صياد شيرازي ستاد خوبي داشت و تنها نبود.
امير سرتيپ بازنشسته مسعود بختياري هم با بيان اينكه امشب ميخواهيم از ٣٠ سال اتهامي كه به ارتش زدند دفاع کنیم درباره مقایسه ای که عده برخی میان نیروهای ارتشی و بسیجی وسپاهی می کنند گفت: به من بگوييد با روحيه انقلابي چطور ميشود تانك و هواپيما را هدايت كرد؟
وی با بیان اینکه در آغاز انقلاب دوستان می گفتند با سپاه بدر رابطه داریم افزود: ولی چرا هیچکس نفهمید که لشکرهای عراق از مناطق مختلف این کشور قبل از جنگ به پشت مرزهای ایران گسیل شدند و آرایش گرفتند. چرا هیچ کس از این اخبار خبر و برآوردی نداشت.

/2727

کد N516041