معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با مهر:

"قطع ارتباط سانتریفیوژها" می تواند راه حل اقناع کننده برای طرفین باشد/توافق جامع نیازمند اراده سیاسی است