ارسال پیام صوتی برای همسر تبعه انگلیسی ربوده شده توسط داعش

سیاسی

همسر امدادگر انگلیسی که توسط گروه تروریستی داعش ربوده شده است، گفت که پیامی صوتی از همسر خود دریافت کرده است كه وی در آن برای زندگی خود التماس می‌کرد.

همسر تبعه انگلیسی ربوده شده توسط گروه تروریستی داعش، پیامی صوتی دریافت کرد.

بنا به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، همسر امدادگر انگلیسی که توسط گروه تروریستی داعش ربوده شده است، گفت که پیامی صوتی از همسر خود دریافت کرده است.

همسر این امدادگر انگلیسی گفت كه روز گذشته -سه‌شنبه- فایلی صوتی از همسرم دریافت کردم که وی در آن برای زندگی خود التماس می‌کرد.

وی افزود که یک دادگاه متعلق به داعش، این امدادگر انگلیسی را از اتهام «جاسوسی» تبرئه كرده است.

این امدادگر در ادامه فیلم ویدئویی که در آن «دیوید هینس» یك گروگان انگلیسی دیگر سر بریده می‌شود، ظاهر شده است.

در این ویدئو مردی که صورت خود را به طور کامل پوشانده است، اخطار می‌دهد که در صورت ادامه حمایت انگلیس و «دیوید کامرون» وزیر خارجه این کشور، ‌این امدادگر هم به سرنوشت هینس دچار خواهد شد.

کد N515774