فوری/

وقوع انفجار شدید در صنعا

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از وقوع یک انفجار شدید در پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزار ش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری فوری از وقوع یک انفجار شدید در منطقه "الحصبه" واقع در شمال صنعاء، پایتخت یمن خبر داد.

طبق گزارشهای اولیه چندین نفر از شهروندان یمنی در این انفجار زخمی شدند.

خبرگزاری یمنی "خبر" نیز پیشتر از وقوع یک انفجار دیگر در میدان "آیه" در صنعا خبر داد.

در جریان این انفجار دو نفر زخمی شدند.

 شایان ذکر است صنعا از روز یکشنبه شاهد درگیریها و ناآرامیهای گسترده است.