منادی سفیدان در نطق میان دستور:

ضد تروریست بودن آمریکا را باور نداریم

مجلس

ای پدرخوانده تروریست های جهان، ای کسی که خونهای فراوانی در عالم بشریت ریخته ای، امروز اگر تو تروریست‌ها را بمباران می کنی چه کسی تورا بمباران کند؟

عضو هیات رییسه مجلس خطاب به آمریکا گفت: ای پدرخوانده تروریست های جهان، ای کسی که خون‌های فراوانی در عالم بشریت ریخته ای، امروز اگر تو تروریستها را بمباران می کنی چه کسی تورا بمباران کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا منادی سفیدان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، افزود: اخیرا سیاستهای کلی علم فناوری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، امروز مجلس شورای اسلامی و به خصوص فراکسیون دانشگاهیان، جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان را سرلوحه خویش قرار داده و بر ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی تاکید می کند و بر این باور است که باید حاکمیت، مبانی، ارزش ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی از سوی تمام قوا و نهادهای ذی ربط و برنامه ریز به صورت جدی و عملی را مورد توجه قرار دهد.

نماینده تبریز همچنین خطاب به آمریکای که امروز ادعای بمباران داعش را در سوریه دارد گفت: ای پدرخوانده تروریست های جهان، ای کسی که خونهای فراوانی در عالم بشریت ریخته ای، امروز اگر تو تروریست‌ها را بمباران می کنی چه کسی تورا بمباران کند؟ چرا که خالق این کثافت ها و خونریزی ها غیر از تو، اسرائیل جنایتکار و هم بالگیهایت در اروپا و اعراب کسی دیگر نیست.

وی ادامه داد: ما این حضور ننگین و خبیثانه تو را در این کشور محکوم می‌کنیم و باور ضدتروریست بودن تورا باور نداریم، چرا که تمام اینها را خودت به وجود آورده ای.

کد N515592