كی‌یف برای ادامه روند مبادله زندانیان آماده نیست

سیاسی

جا‌به‌جا کردن زندانی‌ها یکی از مسائل اصلی توافقی است كه در تاریخ پنجم ماه سپتامبر در «مینسک» حاصل شد.

مقام‌های اوكراین اعلام كردند كه كی‌یف دیگر برای ادامه روند مبادله زندانیان آمادگی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایتار تاس، جا‌به‌جا کردن زندانی‌ها یکی از مسائل اصلی توافقی است كه در تاریخ پنجم ماه سپتامبر در «مینسک» حاصل شد.

کمیته زندانیان و اسرای جنگی ‌جمهوری خودخوانده دونتسک اعلام کرد که این دولت فهرست دیگری از زندانی‌های انتقالی خود را به کی‌یف ارسال کرده اما تاکنون جوابی دریافت نکرده است.

بر اساس این توافق‌نامه، تعداد زندانیان انتقالی در هر مرحله ۶۰ نفر تعیین شده است.

در موارد قبلی تعداد ۳۷، ۷۰، ۳۸ و ۲۸ نفر نیز مبادله شده‌اند.

کد N515556