سقوط یك جت جنگنده قزاقستان

سیاسی

یک فروند جت جنگنده متعلق به قزاقستان در ۱۵ کیلومتری روستایی در منطقه «کوکسو» سقوط کرده است.

منابع خبری از سقوط یك جنگنده قزاقستان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از ایتار تاس، یک فروند جت جنگنده متعلق به قزاقستان در ۱۵ کیلومتری روستایی در منطقه «کوکسو» سقوط کرده است.

وزیر دفاع قزاقستان خبر سقوط این جت جنگنده مدل «سوخوی سو ۲۷» در ۱۵ کیلومتری این منطقه را تایید کرد.

وی گفت: «تماس با این جت در حال تمرین در ساعت شش و ۴۲ دقیقه  به وقت مسکو قطع شده و سپس نقطه سقوط هواپیما مشخص شد.»

وی افزود كه جست‌وجو برای پیدا کردن خلبانان همچنان ادامه دارد.

این هواپیما دو خلبان با درجه نظامی افسر و سرهنگ داشته است و تیم تحقیق ویژه‌ای برای پیدا کردن علت سقوط  آن تشکیل شده است.

کد N515403