فرهنگی: جهت سیاسی دولت بر مجلس دهم اثر گذار نیست/در انتخابات مجلس افراد تاثیر گذار هستند نه جناح ها

عضو هیات رئیسه مجلس می گوید: برخلاف انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس بر اساس جهت فکری نیست و مردم به هر کسی که فکر کنند بیشتر در شهرشان موثر است رای خواهند داد.

محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز،اسکو و اذر شهر در گفت و گو با خبرآنلاین در مورد انتخابات مجلس دهم و چینش سیاسی احتمالی آن گفت: با توجه به آرایش سیاسی فعلی که در حال حاضر درکشور وجود دارد ترکیبی از دو جریان سیاسی اصلی کشور در مجلس آتی حضورخواهد داشت.
وی با اشاره به این که مدت قابل توجهی به انتخابات مجلس دهم باقی مانده افزود: با توجه به این مدت طولانی نمی توان ارزیابی دقیقی را از فضای زمان انتخابات ارایه داد اما دریک تحلیل کلی باید گفت که مردم هر دو جریان را در طول مقاطع مختلف رصد و ارزیابی کرده اند ونقاط ضعف وقوتی از هرکدام در ذهن و حافظه ی تاریخی خودشان دارند.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در انتخابات مجلس دهم مردم به طور طبیعی نسبت به انتخاب اقدام خواهند کرد گفت: اینکه کدام جریان اکثریت را خواهند داشت یا این اکثریت مجلس دهم اکثریت قاطع یا شکننده ای خواهد بود را نمی توان در شرایط فعلی به درستی تعیین کرد.
وی افزود: این که اکثریت مجلس دهم در اختیار چه طیف سیاسی است را ماه های آینده و شرایط کشور مشخص خواهد کرد.
وی در خصوص اینکه به گفته برخی از کارشناسان فضای انتخاباتی مجلس دهم قطعا با مجالس قبلی فرق خواهد کرد و تا چه حد نتیجه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بر نتایج انتخابات دهم مجلس اثر گذار خواهد بود،گفت: انتخاب ریاست جمهوری با مجلس تا حدود زیادی تفاوت دارد، توزیع در مجلس و تمرکز در ریاست جمهوری مهم ترین تفاوت در این بخش است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در گذشته دولت از یک جریان سیاسی خاص بوده در حالیکه در مجلس شاهد انتخاب افراد متنوعی حتی دریک حوزه انتخابیه بوده ایم گفت: چنین چینشی نشان می دهد که مردم بیش از این که به وزن کشی جریان های سیاسی بپردازند خود کاندیداها را ارزیابی می کنند و میزان تاثیرگذاری و توانایی آن ها را مبنای اصلی تصمیات خودشان قرار می دهند.
فرهنگی درخصوص میزان احتمال شکل گیری جریان وحدت گرای اصلاح طلب در انتخابات مجلس دهم گفت: به دلیل این که انتخابات مجلس، انتخابات متمرکزی نیست لذا من احتمال نمی دهم هیچ کدام از جریان های سیاسی بتوانند با مدیریت متمرکز خودشان چیزی راکه به نام وحدت اشاره می شود،به وجود بیاورند اما در یک فرایندکلی به نظر می رسد که هردو جریان نهایتا کار خودشان را خواهند کرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که به جز شهرهای بزرگ باز هم در سایر شهرهای کشور انتخابات مجلس دهم فرد محور خواهد بود ،گفت: به جز تهران و بعضی از شهرهای بزرگ در اکثر حوزه های انتخابیه مردم به افراد رای میدهند
و این مساله به معنی عدم تاثیر گذاری فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر تغییر معادلات معمول انتخابات مجلس به ویژه مجلس ده است.
نماینده مردم تبریز،آذر شهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ادعای دولت یازدهم این است که وابسته به جریان سیاسی خاصی نیست و به نظرمن، دولت در این ارایش سیاسی که برخی برای آینده مجلس بر اساس این دولت پیش بینی می کنند بر عهده دولت نیست.
وی افزود:البته افرادی درداخل دولت هستند که ممکن است در جریان های فکری حضور داشته باشند اما قاطبه دولت اثری بر انتخابات آینده نخواهند داشت.

/2727

کد N515379