تصاویری از تولید ابزار شکنجه جدید از سوی چینی ها

به گزارش سازمان عفو بین الملل، تعداد زیادی از شرکتهای چینی سرگرم صدور ابزار شکنجه، از جمله باتوم‌های شوک الکتریکی و باتوم‌های فلزی میخ دار هستند.

تصاویری از تولید ابزار شکنجه جدید از سوی چینی هابه گزارش سازمان عفو بین الملل، تعداد زیادی از شرکتهای چینی سرگرم صدور ابزار شکنجه، از جمله باتوم‌های شوک الکتریکی و باتوم‌های فلزی میخ دار هستند.

 

 

 این گزارش می افزاید بیش از ۱۳۰ شرکت چینی به صدور این ابزار شکنجه مشغولند. ابزاری که ذاتا بیرحمانه اند و باید ممنوع شوند، اما استفاده از آن ها و تشدید نقض حقوق بشر در آفریقا و آسیا توسط این شرکت ها دامن زده می شود.

 

منبع: یورونیوز

52261

کد N515269