اعضای ناظر بر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران انتخاب شدند

مجلس

نمایندگان مجلس دو عضو ناظر بر هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در جریان انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان اعضای نظر در هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران شهلا میرگلوی‌بیات را با 141 رأی از کمیسیون بهداشت و درمان و محمد سقایی را با 141 رأی از کمیسیون برنامه و بودجه از مجموع 173 رأی به عنوان دو عضو ناظر بر این هیات امنا انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش، محمد سقایی، سلیمان عباسی، مرادهاشم‌زهی و شهلا میرگلوی‌بیات کاندیدای این انتخابات بودند.