با تصویب مجلس؛

مجازات معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی تعیین شد

مجلس

چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که معاونت در ارتکاب تخلف مالیاتی جرم محسوب شده و مجازات آن توسط قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جلسه علنی امروز صبح مجلس و در جریان رسیدگی به بند 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده 276 به این قانون الحاق شد.

بر اساس ماده الحاقی 276؛ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

کد N515183