با اعلام تذکری مطرح شد؛

انتقاد از پایان مهلت قانونی اداره دانشگاه‌ها توسط سرپرست/ شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی کند

مجلس

نماینده مردم سروستان با اشاره به پایان مهلت قانونی اداره تعداد زیادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران توسط سرپرست، گفت: رئیس مجلس، دکتر حداد عادل و 6 نفر از نمایندگان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و باید به موضوع انتخاب روسای دانشگاه‌ها رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری به ریاست مجلس و نمایندگان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: بیش از 6 نفر از نمایندگان از جمله ریاست مجلس عضو شوری عالی انقلاب فرهنگی هستند. به همین دلیل حفظ شان شورا، حفظ شان مجلس است.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ریاست کمیسیون‌های مختلف مجلس و آقای حداد عادل و ریاست مجلس که در این شورا عضو هستند موظفند در اجرای قانون و مقررات در این شورا نظارت کرده و نظرات نمایندگان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند.

اسماعیلی اظهار داشت: بر اساس قانون هر دانشگاه تنها می‌تواند به مدت 6 ماه توسط سرپرست اداره شود اما متاسفانه همزمان با آغاز سال تحصیلی تعداد زیادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران بیش از 7 ماه است که توسط سرپرست ها اداره می شوند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه تهران، گفت: دانشگاه تهران نباید در آغاز سال تحصیلی با سرپرست اداره شود. من استاد دانشگاه تهران هستم، هیچکس در این دانشگاه نمی داند که باید برای تصمیم گیری های مهم و اساسی با چه کسی صحبت کند، تکلیف اساتید و معاونان مشخص نیست.

در ادامه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: باید قبل از این تذکر از رئیس جمهور بخواهیم وزیر علوم را معرفی کند تا کارها سامان یابد.