حسینی‌صدر در گفت‌وگو با ایلنا:

اعضای فراکسیون رهروان انسجام خوبی دارند

مجلس

اتحاد و انسجام رهروان را در رای اعتماد به وزرا و دولت می‌توان کاملا احساس کرد/ انتخاب رییس مجلس و نایب رییس از مهمترین نقش‌های فراکسیون رهروان است.

یک عضو فراکسیون رهروان با بیان اینکه  اعضای این فراکسیون در مسایل مهم اتحاد خوبی دارند، تاکید کرد: اگر فراکسیون‌های اصولگرایان و رهروان در بسیاری از مسایل اتفاق نظر دارند این به آن معنا نیست که از تعداد رهروان کم شده است.

موید حسینی صدر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با احتمال ریزش در فراکسیون رهروان گفت:به هیچ عنوان موافق این نظر نیستم. فراکسیون رهروان در مسایل مطرح شده و مهم اتفاق و اتحاد خوبی دارد.

نماینده خوی افزود: انتخاب رییس مجلس و نایب رییس از مهمترین نقش‌های فراکسیون رهروان است. فراکسیون رهروان انسجام بسیار خوبی دارد و هنوز اکثریت قاطع مجلس راتشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: اتحاد و انسجام رهروان را در رای اعتماد به وزرا و دولت می‌توان کاملا احساس کرد. البته در مسایل جزیی نمایندگان سلیقه خودشان را دارند و این  یک امر پذیرفته شده است که فراکسیون خیلی به مسایل حزیی ورود پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت:در مجلس یک دوستی‌هایی وجود دارد نه اینکه رو به روی هم باشند. از لحاظ جهت‌گیری اگر اصولگرایان و رهروان در بسیاری از مسایل اتفاق نظر دارند این به آن معنا نیست که از تعداد رهروان کم شده است.

 

 

کد N515048