با تصویب مجلس؛

جرایم مالیاتی مجازات حبس نخواهد داشت

مجلس

نمایندگان مجلس کلمه حبس را از متن این پیشنهاد حذف كرده و مصوب كردند كه مجرمان مالیاتی تنها به مجازات درجه 6 که قاضی آن را تعیین خواهد کرد محکوم شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتن مجازات حبس برای جرایم مالیاتی را رد كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در جریان بررسی ادامه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیشنهادی آورده شده بود که بر اساس آن مجرمان مالیاتی با حبس درجه 6 یعنی حبس از 6 ماه تا 2 سال مجازات شوند.

با این حال نمایندگان مجلس کلمه حبس را از متن این پیشنهاد حذف كرده و مصوب كردند كه مجرمان مالیاتی تنها به مجازات درجه 6 که قاضی آن را تعیین خواهد کرد محکوم شوند.

کد N514923