رئیس جمهوری عراق :

حضور ایران در مبارزه داعش ضروری است