جلسه علنی مجلس آغاز شد

مجلس

نمایندگان قرار است در جلسه امروز گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با چگونگی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را استماع کنند.

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به کار کرد و نمایندگان قرار است در جلسه امروز گزارش کمیسیون اصل 90 در رابطه با چگونگی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را استماع کنند.

به گزارش ایلنا، نشست علنی امروز قوه مقننه رأس ساعت8:11 دقیقه به ریاست علی لاریجانی با حضور 195 نفر از نمایندگان آغاز شد.

براساس این گزارش محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز دستور کار صحن علنی امروز خانه ملت را به شرح زیر قرائت کرد:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید)

2- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی اداری(موضوع ماده114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

3- انتخاب ‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در هیأت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران(موضوع ماده(6) قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب21/9/1387)

4- انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی(موضوع ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی)

5- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی (اعاده ‌شده ‌از شورای‌ ‌نگهبان)

6- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اعاده ‌شده‌ از شورای‌ ‌نگهبان)

7- گزارش کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 مجلس شورای اسلامی (از تاریخ 28/9/1389 تا 29/12/1392)(در اجرای ماده 105 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

8- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب‌های کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 28/8/1391 به تصویب رسید)

9- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

10- گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درمورد طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

کد N514738