بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کند از نگاه نخست وزیر انگلیس

واحدمرکزی خبر نوشت:

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت:تغییرات آب و هوایی مهمترین تهدیدی است که جهان امروز با آن روبروست.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،کامرون در نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در نیویورک گفت:تغییرات آب و هوایی یکی از مهمترین تهدیداتی است که جهان ما با آن روبروست.این تنها تهدیدی برای محیط زیست نیست بلکه تهدیدی برای امنیت ملی ،جهانی ، مقابله با فقر و رفاه اقتصادی است.ما باید سال آینده در پاریس درباره یک معاهده جهانی به توافق برسیم.ما نباید بیش از این کار را به تاخیر اندازیم.من از تلاشهای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل برای گزاری این نشست و تمرکز بر روی موضوع تغییرات آب و هوایی تشکر می کنم.
وی افزود:کشور من انگلیس،بخشی از بازیگر این موضوع است.در حقیقت این مارگارت تاچر بود که بیست و پنج سال پیش در اینجا و در سازمان ملل خواهان اقدام در رابطه با تغییرات اقلیمی شد.از آن زمان تاکنون انگلیس میزان گازهای گلخانه ای خود را به یک چهارم کاهش داده است.ما نخستین اقدام را در رابطه با تغییرات آب و هوایی انجام داده ایم و دولت من سبزترین دولت تا کنون بوده است.ما به قول خود عمل کرده ایم.ما ظرفیت خود در تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در مدت زمان چهار سال دو برابر کرده ایم.
کامرون افزود:حالا ما انرژی خورشیدی لازم برای تامین برق یک میلیون خانه در انگلیس را داریم.ما مرکز پیش رو مالی در تجارت کربن را در اختیار داریم.ما همچنین اولین بانک سرمایه گذاری در زمینه محیط زیست را ایجاد کرده ایم.ما یک میلیارد پوند در آن سرمایه گذاری کرده ایم.ما یک و نیم میلیارد دلار در جذب و ذخیره کربن سرمایه گذاری کرده ایم.ما بر روی انرژی های با سطح کربن کم از جمله گاز و انرژی اتمی سرمایه گذاری کرده ایم.با نیروگاه های اتمی جدید و ورود آن به مدار ما برای یک نسل انرژی فراهم می کنیم.در نتیجه تمامی این اقدامات ما قصد داریم تا میزان انتشار گازهای گلخانه های خود به جو زمین تا سال دو هزا رو پنجاه را به میزان هشتاد درصد کاهش دهیم.

4949

کد N514708