واکنش افخم به حمله نظامی آمریکا به خاک سوریه؛

اقدام آمریکا خارج از ساز و کارهای شناخته شده بین المللی است

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام آمریکا در حمله به سوریه که خارج از ساز و کارهای شناخته شده بین المللی صورت گرفت ، نقض حاکمیت ملی این کشور و قوانین و اصول حقوق بین الملل محسوب می شود که بي ترديد پیامدهای منفي بسیاری را در صحنه بین المللی بدنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه درمورداقدام آمریکا و چند کشور دیگر در حمله به برخی اهداف در داخل خاک سوریه اظهار داشت : این عمليات در راستای اقدامات مداخله جویانه قبلی در منطقه که به پیچیده شدن اوضاع منطقه منجر شد محسوب می شود.

افخم با تاکید بر ضرورت ریشه کن کردن تروریسم با رعایت اصول و موازین بین المللی افزود: اقدام آمریکا در حمله به سوریه که خارج از ساز و کارهای شناخته شده بین المللی صورت گرفت ، نقض حاکمیت ملی این کشور و قوانین و اصول حقوق بین الملل محسوب می شود که بي ترديد پیامدهای منفي بسیاری را در صحنه بین المللی بدنبال دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه  جمهوری اسلامی ایران نسبت به تکرار اشتباهات گذشته آمریکا و برخی کشورها در برخورد دو گانه با پدیده تروریسم و مسلح کردن گروههای شناخته شده در منطقه هشدار داد و تاکید کرد: مسئولیت عواقب اقدام جدید آمریکا از جمله کشته و مجروح شدن شهروندان بيگناه بر عهده کسانی است که راه را برای ورود سلاح و تروریسم به سوريه و ساير كشورهاي منطقه هموار نموده و با حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروههای تندرو ،به بحران در سوريه و آتش فتنه در منطقه دامن می زنند