• ۳بازدید
دکتر روحانی در دیدار رییس جمهوری فرانسه:

غرب باید درک کند که ایران قدرتی تأثیرگذار در منطقه است

وبگردی