دکتر روحانی در دیدار رییس جمهوری فرانسه:

غرب باید درک کند که ایران قدرتی تأثیرگذار در منطقه است

کد N514487