ویدئویی که داعش برای فرانسوی ها منتشر کرده است

داعش, فرانسه

داعش، مسئولیت ربودن یکی از اتباع فرانسه را در الجزایر به عهده گرفت و تهدید کرد در صورتی که فرانسه حملات خود را ضد داعش متوقف نکند، او را خواهد کشت.

ویدئویی که داعش برای فرانسوی ها منتشر کرده استداعش، مسئولیت ربودن یکی از اتباع فرانسه را در الجزایر به عهده گرفت و تهدید کرد در صورتی که فرانسه حملات خود را ضد داعش متوقف نکند، او را خواهد کشت.

 منبع: رویترز
کد N514469