تصاویری که پنتاگون از حمله هوایی به سوریه منتشر کرده است

وب سایت خبرگزاری رویترز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پنتاگون تصاویری از حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش منتشر کرده است که از نظر می گذرانید.

تصاویری که پنتاگون از حمله هوایی به سوریه منتشر کرده استوب سایت خبرگزاری رویترز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پنتاگون تصاویری از حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش منتشر کرده است که از نظر می گذرانید.

 

52261 

کد N514460