نماینده ایران در آژانس : ایران درحال همکاری با آژانس برای اجرای گام‌های توافق‌شده است

تسنیم نوشت:

رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران در حال همکاری با آژانس برای اجرای گام‌های توافق‌شده است.

 وی در این زمینه افزود که امروز پنجره فرصت برای توافق جامع باز است.

نجفی همچنین گفت: در عین حال که ما از پادمان‌های آژانس پشتیبانی می کنیم، اما هر گونه تحولات جدید باید از تایید آشکار اعضای آژانس برخوردار باشد.

نجفی افزود: ایران از اینکه آژانس از اطلاعات منبع باز برای تحلیل پادمان‌ها استفاده کند، چندان هراسی ندارد.

نماینده کشورمان در مجمع عمومی آژانس اقدامات خرابکارانه علیه تاسیسات هسته ای ایران را نیز محکوم کرد.

 

23503

کد N514379