ابراهیم الجعفری:

عراق برای مقابله با داعش به کمک نیاز دارد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه عراق با اشاره به تلاش بغداد برای تقویت روابط با همه کشورهای منطقه و جهان بر ضرورت حمایت خارجی از جنگ علیه گروههای تروریستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، ابراهیم الجعفری تاکید کرد: عراق به دنبال تقویت روابط با همه کشورهای منطقه و جهان و به ویژه کشورهای همسایه برای استفاده از تجارب آنها و همکاری در همه زمینه ها به ویژه مبارزه با تروریسم است.

وزیر خارجه عراق افزود: حمایت از عراق در جنگ علیه گروههای تروریستی لازم است.حمایت عربی-منطقه ای و بین المللی برای مقابله با این گروههای تروریستی و ممانعت از حرکت آنها به سوی دیگر کشورها لازم است.

الجعفری تاکید کرد: عراق با کمک برادران و دوستان این چالش را پشت سر خواهد گذاشت و در مسیر تحکیم دموکراسی و بازسازی و پیشرفت حرکت خواهد کرد.