امیر سرتیپ زواره اعلام کرد:

انجام 340 پروژه تحقیقاتی توسط تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش

سیاست داخلی

تعداد پروژه‌های خاتمه یافته تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی در فاصله سال‌های 63 تا 93 حدود 340 پروژه بوده که 280 پروژه مربوط به نیروی زمینی و 60 پروژه مربوط به هوانیروز بوده است. میانگین هر سال 12 پروژه برای یک دستگاه تحقیقاتی عدد معناداری به حساب می‌آید.

رئیس تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که بین سال‌های 63 تا 93 حدود 340 پروژه تحقیقاتی انجام داده‌ایم.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ سیدمسعود رضا زواره در نشست خبری مسئولین تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا اظهار کرد: تعداد پروژه‌های خاتمه یافته تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی در فاصله سال‌های 63 تا 93 حدود 340 پروژه بوده که 280 پروژه مربوط به نیروی زمینی و 60 پروژه مربوط به هوانیروز بوده است. میانگین هر سال 12 پروژه برای یک دستگاه تحقیقاتی عدد معناداری به حساب می‌آید.

وی افزود: این‌که تحقیقات در ایران تبلور تجارب میدانی است که به حوزه صنعتی منتقل می‌شود. تنها سازمانی که علاوه بر تحقیقات و خودکفایی کلمه جهاد را هم به دنبال خود می‌کشد این سازمان است؛ چرا که مقام معظم فرماندهی کل قوا اصرار دارند که خودکفایی و جهاد با هم تلفیق شود.

رئیس تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش در پایان اظهار کرد: ساخت سلاح‌های نواخت بالا در انحصار دو کشور است که ما داعیه ورود به این زمینه را داریم.

کد N513914