عزیزی فارسانی:

تیم مذاکره‌کننده ذره‌ای از حقوق ملت كوتاه نیاید

مجلس

مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور عبارتند است از بیکاری، اعتیاد، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی و پایین بودن سطح رفاه اجتماعی، نامناسب بودن ضریب جینی، بالا بودن تورم و رکود و همچنین نداشتن سند آمایش سرزمین است که البته این چالش ها در حوزه انتخابیه‌ام برجسته‌تر است.

بك نماینده مجلس در صحن علنی گفت: با حمایت از رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای از آنها توقع دارم که در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا و انگلیس و همچنین گردنکشی‌های آنها ایستادگی کنند و ذره‌ای از حقوق ملت کوتاه نیایند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا عزیزی فارسانی در نطق میان دستور امروز خود گفت:امروز ریاست جمهور برای شرکت در شصت و نهمین نشست سالانه سازمان ملل متحد وارد نیویورک شده این در شرایطی است که در سال گذشته کلید تدبیر، قفل مذاکرات هسته ای را باز کرد و همچنین سخت ترین مراحل مذاکرات هسته‌ای از هفته پیش شروع شده است، ضمن حمایت از رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای از آنها توقع دارم که در برابر زیاده خواهی های آمریکا و انگلیس و همچنین گردنکشی های آنها ایستادگی کنند و ذره ای از حقوق ملت کوتاه نیایند.

نماینده اردل و فارسان در ادامه خاطرنشان كرد: سابقه کشورهای استعماری برای ما مشخص است آنان با ساختار نظام ما مشکل دارند و هر روز بهانه تراشی می‌کنند یک روز موضوع هسته‌ای، یک روز دیگر نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می کنند این درحالی است که آمریکایی ها خود سازنده اولین بمب اتمی و همچنین به کاربرنده آن در هیروشیما و ناکازاکی بوده اند و زاینده گروهک‌های تروریستی‌ای مانند داعش و دیگر تکفیری ها می باشند بنابراین هدف آنها این است که با این بهانه بتوانند در خاورمیانه جایگاه خود را تثبیت تا منابع آن را به تاراج برند که البته کور خوانده اند.

عزیزی فارسانی افزود: مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور عبارتند است از بیکاری، اعتیاد، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی و پایین بودن سطح رفاه اجتماعی، نامناسب بودن ضریب جینی، بالا بودن تورم و رکود و همچنین نداشتن سند آمایش سرزمین است که البته این چالش ها در حوزه انتخابیه‌ام برجسته‌تر است.

این نماینده مجلس گفت: متاسفانه استان‌های همجوار سوء مدیریت در مصرف آب را، به صورت سیاست مدارانه به استان‌های دیگر ربط می‌دهند و با فرافکنی می‌خواهند ضعف مدیریتی خود را پوشش دهند تا به دولت فشار آورند که نمونه آن اقدام اخیر معاون محیط زیست در خصوص تونل گلاب است و نباید فراموش کرد این کار به دلیل فشارهای سیاسی بوده نه کار علمی، بنابراین از رئیس جمهور و وزیر نیرو می خواهم به این موضوع رسیدگی کند.

کد N513786