با رای نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی تولیدی

مجلس

همچنین در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از 10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید.

نمایندگان مجلس با افزایش سقف بدهی ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی تولیدی از 10 میلیون ریال به 500 میلیون تومان و 200 میلیون تومان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند 56 این لایحه را تصویب کردند که بر این اساس ماده 202 این قانون اصلاح شد.

در بند 56 این لایحه آمده است در ماده(202) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد(2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

همچنین در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از 10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

کد N513766